1. เพื่อลดตันทุนวัตถุดิบที่ใช้ทำกระเป๋าจากผ้าใบกล้วย
  2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ